Τί προσφέρουμε

colour
 • Total document solutions.
 •  
 • Hardware & Software προϊόντα γραφείου
 • Λογισμικά προγράμματα για κάθε είδους κάλυψη εκτυπωτικών και μη αναγκών.
 • Υπηρεσίες και λύσεις για κάθε επιχείρηση.
 • Συμφέρουσες προτάσεις για το επιχειρησιακό σας περιβάλλον.

Οι προσφορές μας

Ενοικιάσεις Φωτοτυπικών

119€ Laser SP311DN

SP204SF 149€

Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής SP100 Laser 50€

 

MPC2500AD GL 1800 € MPC3000AD GL 1900 €

230€ GELJET SG3110SFNW

 
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Lancop A.E.
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις Γραφείου
 •  
 • Ελαιών 29, 145 64
 • Κηφισιά
 • Τηλ: 210 8078212
 • FAX: 210 8078014
 •  
 • e-mail: lancop@lancop.gr